Privacy- en cookiebeleid

In geval van twijfel geldt de Franse versie van het privacy- & cookiebeleid.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wetgeving met betrekking tot de overeenkomsten van de verordening gegevensbescherming. Het doel van dit document is om u te informeren over de aard, omvang en doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde raadplegen op onze website.

Overdracht van informatie en vastlegging van gegevens voor interne en statistische doeleinden.

Door onze website te bezoeken, geeft uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens door aan onze internetserver. De gegevens hebben met name betrekking op de datum en het tijdstip van toegang, de URL naar de website, de geraadpleegde pagina, de hoeveelheid verzonden gegevens, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem en uw IP-adres. Deze informatie wordt afzonderlijk verzameld van andere informatie die u ons verstrekt tijdens voertuigaanbiedingen. Deze informatie identificeert geen specifieke persoon. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en wordt vervolgens verwijderd.

Permanente gegevens

Als onderdeel van een contractuele relatie tussen u en WKA verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten (“permanente gegevens”). In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij, van geval tot geval, informatie over permanente gegevens verspreiden als dit nodig is in het geval van een strafrechtelijke vervolging, het uitvoeren van rechtsvorderingen van de autoriteiten ter bescherming van de Grondwet of de contraspionagedienst, of door de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Gebruiksgegevens

Als onderdeel van het gebruik van onze diensten verzamelen en gebruiken wij de meegedeelde gegevens en in het bijzonder persoonlijke gegevens ("gebruiksgegevens"). Deze gegevens omvatten informatie met betrekking tot uw identiteit en informatie met betrekking tot de start, het einde en het gebruik van onze diensten. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. We kunnen gebruikersprofielen maken met behulp van pseudoniemen, voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of voor een nieuwe configuratie van onze service. Wij verbinden ons ertoe geen gebruikersprofiel te koppelen aan de persoonlijke gegevens van de persoon die onder dit pseudoniem handelt. In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij, van geval tot geval, informatie over permanente gegevens verspreiden voor zover dit vereist is voor een strafrechtelijke vervolging, het uitvoeren van juridische stappen door de autoriteiten ter bescherming van de Grondwet of contraspionagedienst, of door toepassing van intellectuele eigendomsrechten.

Cookies

Om de functies van onze diensten op internet uit te breiden en het gebruik ervan gebruiksvriendelijker te maken, gebruiken we "cookies". Door deze "cookies" kunnen bij het bezoeken van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. U heeft de mogelijkheid om het opslaan van "cookies" op uw computer te voorkomen door de overeenkomstige instellingen in uw internetbrowser te gebruiken. Deze instelling kan echter bepaalde functies van onze services verminderen.

Toegangsrechten

Als gebruiker van onze internetdiensten heeft u het recht om informatie op te vragen over de gegevens die onder uw naam of onder uw pseudoniem zijn opgeslagen. Op uw verzoek kan de informatie elektronisch worden verzonden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google“). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstgegevens, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee wij uw gebruik van de website kunnen analyseren. De door de "cookies" gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als de functie waarmee het IP-adres kan worden geanonimiseerd op onze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter, binnen de lidstaten van de Europese Unie en in de andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voorheen niet-identificeerbaar gemaakt door Google . In enkele uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de Verenigde Staten gestuurd, die ervoor zorgt dat het niet-identificeerbaar wordt.

Deze informatie zal door Google worden gebruikt voor (i) doeleinden van statistieken met betrekking tot uw gebruik van onze website, (ii) om ons te voorzien van publieks- en activiteitenrapporten voor onze website, en (iii) om ons andere informatie te verstrekken in verband met het gebruik van onze website en internet. Uw IP-adres, dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van de Google Analytics-functionaliteiten, wordt in geen geval gekoppeld aan andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van "cookies" voorkomen door de overeenkomstige instellingen van uw internetbrowser te gebruiken. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt ook de registratie van de door de "cookie" gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen. Vervolgens moet u de browser-plug-in downloaden en installeren die wordt aangeboden via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.